DIGITÁLNY ŽIAK

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť PMXnet, s. r. o. sa stala zmluvným predajcom národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR.

Ako môžete získať príspevok

  • pre získanie digitálneho príspevku vo výške 350 EUR je potrebné zaregistrovať sa na stránke digitalnyziak.sk vyplnením Registračného formulára žiaka do 30.06.2023
  • po úspešnej registrácií a následnom schválení Vám bude doručený validačný SMS kód
  • S validačným SMS kódom a potrebnými dokladmi (OP žiaka , OP zákonného zástupcu) navštívte našu predajňu, kde podpíšete zmluvu a poradíme Vám s výberom vhodného notebooku, tabletu alebo All-in-One PC.

Kto môže získať príspevok

Skupiny oprávnených užívateľov tvoria štyri skupiny žiakov. Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

Viac informácií na https://digitalnyziak.sk/

Kontakt:
PMXnet, s. r. o.
Hlavná 36
981 01  Hnúšťa
mail: obchod@pmxnet.sk
tel. číslo: 0904 990 618

Back to Top