PRIPOJENIE

Internet pre rodinné domy a sídliská.

Poskytujeme zdieľané pripojenie do siete internet bezšňúrovou technológiou DSL. Jednotlivé programy sú rozdelené podľa rýchlosti pripojenia s agregovanou šírkou prenosového pásma. Súčasťou vybraných programov je jedna e-mailová edresa v tvare hocico@pmxmail.sk. Ďalej je možnosť pripojenia k metropolitnej sieti Hnúšťa.

Služba PMX HomeUser Vám zabezpečí komplexné celodenné pripojenie internetu prostredníctvom mikrovlného pripojenia na frekvencii 2,4GHz .

Výhody služby PMXnet HomeUser DSL umožňujú :
on-line prístup k informáciám a rôznym druhom databáz
využívať nepretržitú komunikáciu Vašej elektronickej pošty
realizovať platby prostredníctvom e-bankingu a zadávanie rôznych platobných príkazov priamo z domu
možnosť prenosu veľkých súborov
obchodovanie prostredníctvom internetu
a mnoho ďalších výhod (jednotná cena podľa dohody) bez ďalších telekomunikačných poplatkov
Mailová schránka (voliteľne podľa programu) v tvare vasemeno@pmxmail.sk
Doplnkové služby :
Web housing, webhosting , vytvorenie stránky www.vasafirma.sk a nahratie stranky na server.

 

Internet pre firmy a podniky.

Jednou z možností, ktorú ocenia hlavne firemný zákazníci, je pripojenie k metropolitnej sieti Hnúšťa. Táto sieť poskytuje zdielanie a prenos dát medzi jednotlivými užívateľmi. Po vytvorení VPN – Virtuálnej Privátnej Sieti – je možné spojiť dve a viac prevádzok jednej firmy bez možnosti vniknutia do siete cudzím užívateľom. Súčasťou všetkých programov pripojenia je e-mailová edresa v tvare hocico@pmxmail.sk.
Webhosting a tvorba internetových stránok od spoločnosti PMXnet s.r.o. sú ďalšie možnosti pre vás, ako efektívne využiť pernamentné pripojenie k internetu. Pozrite si kapitolu WEB a uvidíte už hotové a uverejnené internetové stránky, ktoré vytvorili naši programátori.
Služba Vám zaručuje vysoko rýchlostné pripojenie do internetu počas celého dňa za jednotnú mesačnú cenu. Pripojenie je realizované prostredníctvom rádiového prepojenia na centrálnu sieť spol. PMXnet, s.r.o., ktorá zabezpečuje pripojenie do internetu.
Výhody služby PMXnet Business DSL umožňujú :
vysoko rýchlostné pripojenie do internetu 24hod/denne
stabilné mesačné poplatky bez účtovania množstva prenesených dát
možnosť využívania on-line elektronickej pošty
realizovať platby prostredníctvom e-bankingu a zadávanie rôznych platobných príkazov priamo z kancelárie
možnosť prenosu veľkých súborov
obchodovanie prostredníctvom internetu
a mnoho ďalších výhod ( jednotná cena ) bez ďalších telekomunikačných poplatkov
Ďalšie služby zahrnuté v mesačnom poplatku :
3x email v tvare xy@pmxmail.sk (alebo v tvare domény podľa objednávky)
Mail box s kapacitou 5MB na jednu adresu
prístup do lokálnej siete PMXnet, s.r.o.
Doplnkové služby :
Mail box , Web housing, webhosting , vytvorenie firemnej stránky www.vasafirma.sk a nahratie stranky na server.
Doména www.vasafirma.sk

Služba PMX premio Vám zabezpečí komplexné pripojenie Vášho podniku do verejného internetu prostredníctvom mikrovlného pripojenia na frekvencii 2,4GHz . Služba ponúka širokú škálu garantovaných rýchlostí pripojenia do internetu v závislosti od potreby zákazníka.
Výhody služby PMXnet PREMIO umožňujú :
on-line prístup k informáciám a rôznym druhom databáz
využívať nepretržitú komunikáciu Vašej elektronickej pošty
prezentovať spoločnosť na vlastných www stránkach
realizovať platby prostredníctvom e-bankingu a zadávanie rôznych platobných príkazov priamo z kancelárie
možnosť prenosu veľkých súborov
v prípade dvoch a viac pobočiek možnosť ich vzájomného prepojenia
použite vhodné aj na zabezpečovanie objektov pomocou kamery
obchodovanie prostredníctvom internetu
a mnoho ďalších výhod (jednotná cena podľa dohody) bez ďalších telekomunikačných poplatkov
Ďalšie služby zahrnutej v mesačnom poplatku :
Mail server (Mail kôš, Mail server) s kapacitou 30MB
registrovaný adresný blok 5 IP adries
doména www.firma.sk
Doplnkové služby :
Mail box , Web housing, webhosting , vytvorenie firemnej stránky www.vasafirma.sk a nahratie stranky na server.
Doména www.vasafirma.sk

___________________________________________________________________________________________

Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Stiahnite si naše všeobecné podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy. V pripade nejasností nás prosím kontaktujte telefonicky alebo osobne. Všetky potrebné údaje sú v časti KONTAKT.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top